VDB dnes

Kontinent

Počet oblastí

Počet skupín

Počet VDB

Európa
13
79
578
Slovensko
2
16
154
Afrika
1
7
41
Amerika
8
75
375
Ázia
4
15
136

Celkovo

26
176
1130