Medzi odsúdenými

Apoštolát pre slobodné matky
19. januára 2018
Nielen o matematike
19. januára 2018

Medzi odsúdenými

Vinicou je celý svet, do ktorého patria aj väznice. V roku 1990 som ako laická pracovníčka – dobrovoľníčka začala vykonávať službu práve tam. Stretnutie s odsúdenými začína čítaním a výkladom Sv. Písma, smeruje ku konkrétnym  udalostiam života. Dôležitá je modlitba, do ktorej sa zapájajú väzni. Osvedčili sa krátke modlitby, potom nasleduje nejaká pieseň, niekedy sa modlíme aj ruženec.

Prostredie väznice je plné napätia a piesne v úvode stretnutia zväčša rozptýlia nepokoj. Odsúdení môžu hovoriť o svojom živote, ale vedieme ich k tomu, aby sa vyjadrovali k textom Sv. Písma. Naše stretnutie nespočíva len v katechetickej práci. Je to vždy stretnutie s človekom. Preto je dôležité, aby sa s väzňami stretávali osoby vnútorne vyrovnané, žijúce aj duchovným životom.Väzni žijú vytrhnutí zo spoločnosti, sú obklopení hriechom a ateizmom. Prostredie je poznačené bolesťou a utrpením. Často sú to odchovanci detských domovov, žijúci bez lásky. Alebo ich rodina odvrhla pre trestný čin. V ich duši je bolesť, nenávisť, potrebujú povzbudenie a nádej. Najlepšie je, ak prichádzajú ľudia ochotní dlhodobo pomáhať pri prekonávaní prekonávať ich ťažkosti. Ich prostredníctvom môžu počuť, že nie sú vylúčení zo života, že Boh ich miluje.Cirkev je svojim misionárskym poslaním povolaná, aby slúžila všetkým ľuďom.