Božie volanie na Zjavenie Pána

Kto sme
18. januára 2018
Apoštolát pre slobodné matky
19. januára 2018

Božie volanie na Zjavenie Pána

Keď som dospela, rôzni ľudia hovorili, že patrím Pánovi a mala by som sa niekam zaradiť. Ale na tieto výzvy som bola hluchá. Pamätám si, ako sme boli s jednou skupinou za totality na duchovných cvičeniach v Poľsku v Krakove a kňaz mi povedal, že keď sa tak dlho zhováram s Bohom, mala by som ostať pri Ňom, najlepšie v nejakom kláštore, tu v Poľsku. Ja som to prehodila na vtip, že  ešte sa nenašiel taký kláštor, ktorý by objal celý svet, aby som mohla byť s Ním na každom mieste.

Roky utekali a ja som stále bola slobodná, čakala som na „špeciálne Božie volanie“, ale nič. Na Troch kráľov ma zachytila časť homílie, kde kňaz hovoril asi toto:„…Ľudia sú k božiemu volaniu hluchí. Stále si myslia, že sa im zjaví Boh a do uška šepne: tak už poď. Dnes sa nám zjavila Božia dobrota a Pán nás opäť volá po mene: tak poď, neváhaj!.“ Ja som pochopila, že toto zvolanie bolo pre mňa. Oznámila som to môjmu spovedníkovi a pohyb k zasväteniu išiel priamou čiarou. Po rokoch som pochopila, že Pán si ma zasvätil v deň krstu. Bola som pokrstená 14. mája na sviatok Márie Dominiky Mazarellovej. Panna Mária mala určujúci vplyv v mojom zasvätení. Večné sľuby som skladala 15. augusta, v deň sviatku Nanebovzatia Panny Márie, sviatku, ktorý sme v rodine od detstva mali vo veľkej úcte. Som vďačná Pánovi, že na sviatok Zjavenia Pána mi po dlhých rokoch čakania  „otvoril uši“.