Apoštolát pre slobodné matky

Božie volanie na Zjavenie Pána
19. januára 2018
Medzi odsúdenými
19. januára 2018

Apoštolát pre slobodné matky

Už dlhší čas mi  „bolo ľúto zástupu, ktorý sa nemôže nasýtiť, lebo tento svet nedáva pokrm, čo hojí dušu“, a tak po dohode s niektorými volontáriami a saleziánmi som zorganizovala duchovné cvičenia pre slobodné matky, rozvedené, alebo inak opustené ženy. Pričlenili sa k nim aj dve ženy z úplného manželstva.Boli sme spolu od piatka do nedele a na začiatku sa ženy medzi sebou nepoznali. Keďže tieto cvičenia sa konali tesne pred Vianocami, ženy boli otvorené pre duchovno.

Po ukončení stretnutia ženy povedali:„Prvýkrát som počula o duchovných cvičeniach, je to úžasná vec!“„Mala som možnosť zastaviť sa a zamyslieť sa nad sebou. Spoznala som aj úžitok tohto zamyslenia“.„Zrazu sú všetci ľudia dobrí a milí, všetko má zmysel a ja viem, prečo budem teraz žiť“. „Myslela som si, že sa s kňazom nebudem nikdy rozprávať. Veď, čo on vie o živote! Teraz žasnem, aký má prehľad o všetkom, ako sa dokáže vyjadrovať“.„Mala som pocit, že také osoby, ako som ja, nie sú hodné ničoho, že sme len spodina. Ale nie je to tak. Som šťastná, že som tu bola“, „Nemohlo by sa niečo také zopakovať? Aj pre ďalšie, podobné…?“ A naozaj, zopakovala som takéto duchovné cvičenia, a nie raz. Som neustále vďačná Pánovi, že mi dal silu a schopnosť zorganizovať takéto podujatie aj napriek ľudským predsudkom.