Kto sme

Ahoj svet!
7. novembra 2017
Božie volanie na Zjavenie Pána
19. januára 2018

Kto sme

Volontárie dona Bosca


Sme zasvätené laičky so saleziánskou duchovnosťou. Žijeme svoj každodenný život uprostred ľudí, pracujeme v bežných zamestnaniach a ani svojím zovňajškom ani spôsobom života sa nelíšime od iných. Bývame vo svojej rodine, alebo samé.

O svojom zasvätení Bohu sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti nehovoríme, aby sme Božiu lásku mohli prinášať do každého sekulárneho prostredia a do každej situácie. Chceme byť ako soľ, ktorá sa rozpustí a dáva chuť; ako kvas, ktorý zmizne v mase, ale robí chlieb chutným.

Sme povolané hľadať Krista, denne sa mu odovzdávať a dať sa ním formovať, aby sme boli nositeľkami Kristovho Ducha pre každého človeka, ktorého nám do cesty posiela Boh. S citlivosťou na potreby ľudí sa snažíme šíriť vo svojom okolí nádej a poukazovať na pravé ľudské a kresťanské hodnoty. Naša osobitná pozornosť patrí mladým a chudobným rôznymi druhmi chudoby.

Nežijeme v komunite, ale žijeme spoločenstvo sesterskej lásky. Náš spôsob života si vyžaduje, aby sme boli samostatné a zodpovedné v rozhodovaní a v konaní.